نامزدهای داستانی کل و وزارت داخله به پارلمان معرفی شدند

نامزدهای داستانی کل و وزارت داخله به پارلمان معرفی شدند

نامزدان وزارت امور داخله، دادستانی کل و عضویت شورای دادگاه عالی از سوی سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شدند. محمد فرید حمیدی نامزد دادستانی کل، تاج محمد جاهد نامزد وزارت داخله و محمد...