نامزدان انتخابات برای برنده شدن تقلب میکنند

نامزدان انتخابات برای برنده شدن تقلب میکنند

شماری از نمایندگان در مجلس از اشتراک گروهای مافیا در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها ابراز نگرانی کردند.   «گلالی اکبری» یکی از نمایندگان در مجلس گفت که برخی از اشتراک کنندگان در انتخابات آینده از همین...