حضور نامرئی سربازان اسراییلی در افغانستان

حضور نامرئی سربازان اسراییلی در افغانستان

گزارش‌هایی وجود دارد که سربازان اسراییلی برای مخفی ماندن هویت شان در افغانستان از هویت آمریکایی استفاده می‌کنند.   پایگاه خبری وترنز تودی در گزارشی اعلام کرده است  که نظامیان اسراییل از سال ۲۰۰۴ تاکنون برای آموزش...