ناطقی: کشت مواد مخدر در غور افزایش یافته است

ناطقی: کشت مواد مخدر در غور افزایش یافته است

شماری از اعضای شورای ولایتی غور می گویند که با افزایش کشت مواد مخدر در این ولایت، کشت دیگر محصولات کشاورزی در این ولایت کاهش داشته است.   عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور می گوید، امسال در بسیاری از مناطق این...