ناصر خاضع: سران حکومت، غور را نادیده نگیرید

ناصر خاضع: سران حکومت، غور را نادیده نگیرید

در نشست وارسا کشورهای عضو ناتو روی سه موضوع کلیدی در افغانستان به توافق رسیدند. ۱) ادامه مأموریت حمایت قاطع تا سال ۲۰۲۰ در بخش‌های آموزش نیروهای کشور، مشوره دهی و کمک دهی به آنان. ۲) حمایت مالی نیروهای کشور که سالانه...