ناشناسی در میان نامزدهای جایزه بوکر

ناشناسی در میان نامزدهای جایزه بوکر

'النا فرانته در ناپل به دنیا آمد'. این تمام شرح زندگی نویسنده‌ای با نام مستعار است که برای جایزه ادبی بوکر بین‌المللی نامزد شده است. این نویسنده برای کتاب "قصه کودک گم‌گشته"، آخرین قسمت از یک چهارگانه در میان سیزده نامزد...