نارضایتی رییس‌جمهور از وضعیت معارف در کشور

نارضایتی رییس‌جمهور از وضعیت معارف در کشور

اشرف غنی رییس‌جمهور کشور، از کارکرد وزیر معارف ابراز ناخرسندی کرده و می‌گوید که وی شکایت‌های زیادی را از موجودیت مشکلات گسترده در وزارت معارف به دست آورده است. در جلسه‌ای که روز گذشته بین رییس‌جمهور و وزیر معارف کشور...