نادیا مراد پس از سفیر شدن در سازمان ملل اینبار جایزۀ سالانۀ واسلاو هاول را به خود اختصاص داد

نادیا مراد پس از سفیر شدن در سازمان ملل اینبار جایزۀ سالانۀ واسلاو هاول را به خود اختصاص داد

نادیا مراد که چندی پیش از سوی گروه داعش به بردگی جنسی گرفته شد بعد از فرار نخست سفیر ویژه در سازمان ملل معرفی گردید و اکنون جایزۀ سالانۀ حقوق بشر واسلاو هاول به وی اهدا گردید او اکنون حامی حقوق زن یزیدی در عراق است . در...