ناتو ۲۶ جنگجوی طالب را کشت

ناتو ۲۶ جنگجوی طالب را کشت

مقام‌های امنیتی در قندوز از کشته شدن ۲۶ مخالف حکومت در این ولایت خبر دادند که به گفته آنان، این شورشیان در عملیاتی به همکاری نیروهای امنیتی و نیروهای هوایی ناتو از پا درآمده‌اند. در این عملیات یک تانک هاموی مخالفان مسلح...