ناتو و روسیه با تمرین‌های همگام در بالکان

ناتو و روسیه با تمرین‌های همگام در بالکان

در حالی که ناتو مشغول برگزاری تمرین آمادگی برای شرایط اضطراری در مونته نگرو است، روسیه و صربستان برای انجام یک مانور مشترک نظامی با شرکت ۱۵۰ چترباز روس در صربستان آماده می شوند. روسیه از سیاست مونته نگرو دایر بر گسترش...