ناتو حمله بر سفارت عراق در کابل را نقض حقوق بین المللی خواند

ناتو حمله بر سفارت عراق در کابل را نقض حقوق بین المللی خواند

یک عضو ارشد ناتو در افغانستان، حمله تروریستی روز گذشته داعش به سفارت عراق در کابل را محکوم کرد   کورنلیوس زیمرمن ، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان گفت: حمله به اماکن دیپلماتیک و کارمندان یک سفارتخانه، ناقض...