ناتو در همسایگی روسیه مانور نظامی انجام می‌دهد

ناتو در همسایگی روسیه مانور نظامی انجام می‌دهد

وزارت دفاع لتونی در شمال اروپا اعلام کرده که ناتو یک مانور نظامی را در این کشور برگزار کرده است. این مانور نظامی روز گذشته در پایگاه آدازی لتونی آغاز شده و قرار است که تا چند روز دیگر ادامه یابد. هدف از برگزاری این مانور،...