ناتو کشته شدن دو سربازش به دست گروه داعش در افغانستان را رد کرد

ناتو کشته شدن دو سربازش به دست گروه داعش در افغانستان را رد کرد

ناتو کشته شدن دو سربازش به دست گروه داعش در افغانستان را رد کرد   مأموریت حمایت قاطع ناتو، کشته شدن دو سربازش به دست گروه داعش در افغانستان را رد می‌نماید. این در حالی است که داعش به‌تازگی مدعی شد که دو سرباز آمریکایی...