ناتو برای حل اختلافات مرزی افغانستان و پاکستان پا درمیانی می‌کند

ناتو برای حل اختلافات مرزی افغانستان و پاکستان پا درمیانی می‌کند

وزارت دفاع کشور از برگزاری نشست سه جانبۀ کابل، اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان خبر می‌دهد. ‌‎دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در نشستی بیان کرده که در این نشست چگونگی تخطی‌ها در مرز دیورند بررسی خواهد...