ناتو از تیرگی روابط افغانستان و پاکستان نگران است

ناتو از تیرگی روابط افغانستان و پاکستان نگران است

جنرال چارلیز کلیولند، رییس بخش ارتباطات و سخنگوی نیروهای ائتلاف در کشور گفته است، درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان به راه‌حل منطقه نیاز دارد. وی همچنان افزوده است، درصورتی‌که به این موضوع رسیدگی نشود، این...