همکاری مالی ناتو با ارتش افغانستان تا سال ۲۰۲۴ تمدید شد

همکاری مالی ناتو با ارتش افغانستان تا سال ۲۰۲۴ تمدید شد

کشورهای عضو ناتو در شهر بروکسل از تمدید همکاری مالی ناتو با ارتش افغانستان تا سال ۲۰۲۴ خبر داده اند.   ناتو امروز با نشر خبرنامه‌ای گفت: "حکومت افغانستان برای صلح و مذاکره نیاز به بودجه مالی دارد، از این رو همکاری خود...