نابودی قلعۀ تاریخی از سوی طالبان در بادغیس

نابودی قلعۀ تاریخی از سوی طالبان در بادغیس

طالبان مسلح یک قلعۀ تاریخی را در ولایت بادغیس ویران کرده‌اند. حسن شاه فروغ، فرماندۀ زون ۶۰۶ انصار با بیان این مطلب گفت که طالبان هنگام تصرف منطقۀ غورماچ دست به نابودی این قلعه زدند. در همین حال، آقای فروغ به مخالفان مسلح...