کاروان کشف ماین‌های کنار جاده‌ای در ناامن‌ترین ولسوالی هرات ادامه دارد

کاروان کشف ماین‌های کنار جاده‌ای در ناامن‌ترین ولسوالی هرات ادامه دارد

کارمندان امنیت ملی هرات، دو حلقۀ ماین کنار جاده‌ای را در ولسوالی شیندند سه‌شنبه شب کشف و ضبط کرده‌اند. بر اساس اعلامیه امنیت ملی، این دو حلقۀ ماین در منطقۀ "شورودک" شیندند به هدف آماج دادن نیروهای دولتی کارگذاری شده...