نگرانی‌ به‌خاطر افزایش دامنه ناامنی‌ها در هرات

نگرانی‌ به‌خاطر افزایش دامنه ناامنی‌ها در هرات

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات، از افزایش دامنه‌ ناامنی‌ها در بهار پیشرو در این ولایت ابراز نگرانی می‌نمایند. مهدی حدید، رییس کمیتۀ امنیتی شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که طالبان مسلح در زمستان امسال...