نا امنی در ولایت فراه  مکاتب و مراکز تعلیمی را تعطیل کرد.

 نا امنی در ولایت فراه  مکاتب و مراکز تعلیمی را تعطیل کرد.

مسئولان در وزرات معارف افغانستان می‌گویند که به دلیل ناامنی‌های اخیر در شهر فراه تا بهبود وضعیت امنیتی، مکاتب و تمام مراکز تعلیمی در این ولایت تعطیل می‌باشد.   وزارت معارف امروز پنجشنبه ٢٧ ثور، با نشر خبرنامه‌ای...