ناامنی باعث عدم رسیدگی به مشکلات زنان در ۹ ولسوالی ولایت هرات شده است

ناامنی باعث عدم رسیدگی به مشکلات زنان در ۹ ولسوالی ولایت هرات شده است

محبوبه جمشیدی رییس امور زنان ولایت هرات به تلویزیون گفت که به دلیل نبود امنیت وضعیت زنان در ۹ ولسوالی بررسی نمی‌گردد. محبوبه جمشیدی به تلویزیون چکاد گفت: وضعیت زنان در این ولسوالی‌ها زیاد ارزیابی نمی‌شود چون بنا بر...