می‌خواهید از خطرات گوشی‌های همراه درامان باشید؟

می‌خواهید از خطرات گوشی‌های همراه درامان باشید؟

محققان با ارائه ۴ راه‌حل، مصون ماندن کاربر از خطرات احتمالی گوشی همراه را تضمین می‌کنند. محققان آمریکایی با انجام مطالعات گسترده بر روی امواج گوشی همراه بر روی بدن موش‌ها متوجه شدند که فرکانس‌های رادیویی و بسامدهای...