میوه‌های خشک ولایت‌های زون غرب به هند انتقال می‌یابد

میوه‌های خشک ولایت‌های زون غرب به هند انتقال می‌یابد

میوه‌های خشک ولایت‌های زون غرب در ماه جاری، از طریق دهلیز هوایی به هند انتقال می‌یابد. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می‌گوید در صورتی‌که میوه‌های خشک از سوی صادر کنندگان به صورت معیاری بسته بندی شود، این...