کدام میلیاردرها دست باز برای کمک دارند

کدام میلیاردرها دست باز برای کمک دارند

شرکت "ولث اکس" متخصص در زمینه بررسی جنبش‌های سرمایه داری، فهرستی از ثروتمندان دنیا که برای مردم فقیر کار می‌کنند را منتشر کرده است. بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان است و تاکنون ۷۲ میلیارد دالر کمک مالی به یتیمان و افراد...