سال ۲۰۱۷ میلادی، “سال سیاه” برای کودکان در مناطق جنگی

سال ۲۰۱۷ میلادی، “سال سیاه” برای کودکان در مناطق جنگی

یونیسف ، سال ۲۰۱۷ میلادی را "سال سیاه" برای کودکانی که در مناطق جنگی در نقاط مختلف جهان هستند، اعلام کرد.   این نهاد بین المللی اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۷ میلادی کودکان در مناطق مختلف جهان قربانی حملات و اقدمات خشونت...