از روز حفاظت از میراث‌های فرهنگی در هرات تجلیل به عمل آمد

از روز حفاظت از میراث‌های فرهنگی در هرات تجلیل به عمل آمد

برخی منابع در هرات می‌گویند که ۲۰ حوت برابر با روز حفاظت از میراث‌های فرهنگی در کشور است و از این روز امروز در ولایت هرات تجلیل به عم آمد.   این در حالیست که به میراث‌های فرهنگی در کشور و به خصوص در ولایت هرات گونه آنچه...