ساخت یک میدان ورزشی معیاری به ارزش ۲۰ میلیون افغانی

ساخت یک میدان ورزشی معیاری به ارزش ۲۰ میلیون افغانی

ساخت یک میدان ورزشی معیاری به ارزش ۲۰ میلیون افغانی   روند ساخت میدان ورزشی معیاری به ارزش حدود ۲۰ میلیون افغانی در شهر هرات آغاز گردید. این میدان  فوتبال در مقابل ساختمان مقام ولایت هرات با مساحات بیش از ۵ هزار متر...