کاهش پرواز های خارجی از میدان هوایی بین المللی ولایت هرات

کاهش پرواز های خارجی از میدان هوایی بین المللی ولایت هرات

نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری در حال حاضر میدان هوایی بین المللی هرات تنها به یک کشور پرواز خارجی دارد.   مسئولان بخش غیر نظامی میدان هوایی بین المللی هرات میگویند: با آنکه این میدان هوایی بین المللی می باشد  اما هم...