میدان هوایی کابل به طور کامل به افغان ها سپرده شد

میدان هوایی کابل به طور کامل به افغان ها سپرده شد

اداره‌ی مستقل هوانوردی ملکی کشور بیان کرد که مسوولیت کامل میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل، از نیروهای حمایت قاطع به افغان‌ها سپرده شد. محمود شاه حبیبی، معین عملیاتی این اداره گفت که بخش هواشناسی این میدان...