میدان رقابت جمهوری‌خواهان به ترامپ ماند

میدان رقابت جمهوری‌خواهان به ترامپ ماند

جان کِسیک جمهوری‌خواه، آخرین رقیب دونالد ترامپ نامزد پیشتاز این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا پایان رقابت‌های انتخاباتی‌اش را اعلام داشت. انصراف وی راه را برای نامزدی ترامپ از جانب جمهوری‌خواهان هموار...