میترهای آنالوگ برق در هرات جایش را به میترهای دیجیتالی خواهد داد

میترهای آنالوگ برق در هرات جایش را به میترهای دیجیتالی خواهد داد

مسئولان ریاست برق هرات با بیان این مطلب می‌گویند که برای جلوگیری از فساد و سرقت‌ در آینده نزدیک این اداره تصمیم دارد که میترهای دیجیتالی را نصب کنند.   محمد طاهر عارف، رییس اداره برق هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد...