گفتگوهای سوریه با میانجی‌گری سازمان ملل به پایان رسید

گفتگوهای سوریه با میانجی‌گری سازمان ملل به پایان رسید

گزارش‌ها از ژنو می‌رساند که گفتگوهای صلح پیرامون رسیدن به صلح در سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد که از یک هفته به این سو، در ژنو آغاز شده بود به پایان رسیده است. استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در زمینه سوریه...