مکرون: هیچ مانعی نمی‌تواند اتحاد فرانسه و آمریکا را خدشه‌دار نماید

مکرون: هیچ مانعی نمی‌تواند اتحاد فرانسه و آمریکا را خدشه‌دار نماید

مکرون: هیچ مانعی نمی‌تواند اتحاد فرانسه و آمریکا را خدشه‌دار نماید   امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه معتقد است که هیچ مانعی نمی‌تواند اتحاد فرانسه و آمریکا را خدشه‌دار نماید. این در حالی است که روز جمعه در مراسم...