۶۰ مکتب در ولایت سمنگان ساختمان ندارد

۶۰ مکتب در ولایت سمنگان ساختمان ندارد

شماری از اعضای شورای ولایتی در ولایت سمنگان از وجود ۶۰ مکتب فاقد ساختمان در این ولایت خبر می‌دهند.   «راز محمد» رئیس شورای ولایتی سمنگان گفت که بیش از ۶۰ مکتب در این ولایت فاقد ساختمان درسی است و آموزگاران در زیر...