۲۳ پرستار از مکتب تعملیات مسلکی نیمروز فارغ شدند

۲۳ پرستار از مکتب تعملیات مسلکی نیمروز فارغ شدند

۲۳ پرستار از مکتب تعلمیات مسلکی نیمروز روز چهارشنبه سند فراغت بدست آوردند. محمد سمیع، والی نیمروز از این پرستاران می‌خواهد تا در راستای بهبود خدمات صحی تلاش بیشتر نمایند. آقای سمیع افزود: " قدردانی از تلاش‌ نرس‌ها در...