احمدی: هیچ مکتبی در هرات مسدود نشده است

احمدی: هیچ مکتبی در هرات مسدود نشده است

رییس ادارۀ معارف هرات گفته است که هیچ مکتبی در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی در این ولایت مسدود نشده است. عبدالرزاق احمدی، رییس این اداره با ابراز خرسندی از مسدود نشدن هیچ مکتب در هرات گفته است که ۷ درصد سطح سواد نسبت به سال گذشته...