مکتبی را در کابل به آتش کشیدند

مکتبی را در کابل به آتش کشیدند

افراد ناشناس، بخشی‌ از مکتب دخترانه احمدشاه بابا در حوزه دوازدهم شهر کابل را آتش زده‌اند. مسئولان وزارت معارف با تأیید این خبر گفته‌اند، بخشی از مکتب احمدشاه بابا در منطقه ارزان‌قیمت شهر کابل آتش زده‌شده...