۸۲ درصد مکاتب نورستان ساختمان ندارند

۸۲ درصد مکاتب نورستان ساختمان ندارند

۸۲ درصد مکاتب نورستان ساختمان ندارند   مقام‌های ریاست معارف این ولایت می‌گویند که کمبود آموزگار، نبودساختمان و نیازمندی‌های آموزشی، روند آموزش و پرورش را در این ولایت با چالش روبه‌رو ساخته است. به گفتۀ آنان، برخی...