آغار سال تعلیمی مکاتب فراه در مناطق گرمسیر این ولایت

آغار سال تعلیمی مکاتب فراه در مناطق گرمسیر این ولایت

زنگ اغاز سال جدید تعلیمی  مکاتب ولایت فراه صبح امروز به صدا در آمد .   مسئولان در اداره معارف این ولایت می گویند که بخشی از مکاتب ولایت فراه که در مناطق گرمسیر این ولایت قرار دارند صبح امروز با نواختن زنگ معارف آغاز به...