تا ۲ سال آینده تمام مکاتب بادغیس ساختمان خواهند داشت

تا ۲ سال آینده تمام مکاتب بادغیس ساختمان خواهند داشت

مقام‌ها در ولایت بادغیس می‌گویند که رییس جمهور غنی طی سفر اش به این ولایت در مورد پیشرفت و ترقی معارف این ولایت به مردم اطمینان داده است. «زکریا رحیمی» رییس معارف بادغیس به تلویزیون چکاد گفت که رییس جمهور غنی طی سفر...