موگرینی: ترامپ در برهم زدن توافق هسته‌ای ایران ناتوان است

موگرینی: ترامپ در برهم زدن توافق هسته‌ای ایران ناتوان است

فدریکا موگرینی گفت توافق ایران در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و لذا مسئله ای دوجانبه یا یک جانبه نیست، بلکه توافقی چندجانبه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «این توافقی چندجانبه است و باید...