مونسه حسن زاده معاون والی هرات شد

مونسه حسن زاده معاون والی هرات شد

مونسه حسن زاده به حیث معاون اجتماعی والی ولایت هرات مقرر گردید.   به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، مونسه حسن زاده به حیث معاون ولایت مقرر شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با...