با چه راهکارهایی موفقیت مغز را تضمین کنیم؟

با چه راهکارهایی موفقیت مغز را تضمین کنیم؟

اگر از آن دسته افرادی هستید که مغزتان مدام استرس دارد که امروز موفق می شوید یا نه باید بگوییم این تفکرات غلط است و برای موفق شدن باید فکرهای منفی را دور بریزید. آیا از این افرادی هستید که صبح پس از بیدار شدن از خواب، به...