موظفین ریاست عمومی امنیت ملی ۳ آدم‌ربا را در ولایت سمنگان بازداشت کردند

موظفین ریاست عمومی امنیت ملی ۳ آدم‌ربا را در ولایت سمنگان بازداشت کردند

نیروهای امنیت ملی کشور سه تن از اختطافچیان را در ولایت سمنگان شناسایی و بازداشت کردند. موظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات خاص این افراد را در قریه بابه قمبر ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان بازداشت کردند. محمد آغا...