موضع گیری ارگ در مورد توقف خودرو/موترهای باری افغانستان در بندر واگه پاکستان

موضع گیری ارگ در مورد توقف خودرو/موترهای باری افغانستان در بندر واگه پاکستان

ارگ ریاست جمهوری کشور اعلام کرد پس از این به خودرو/موترهای باری پاکستان اجازه عبور از خاک افغانستان به آسیای میانه را نمی‌دهد. به گفته شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، پاکستان پس از آنکه بندر واگه را به روی...