استقبال مجلس نمایندگان از موضع‌گیری غنی در مقابل پاکستان

استقبال مجلس نمایندگان از موضع‌گیری غنی در مقابل پاکستان

مجلس نمایندگان از موضع گیری رییس جمهورغنی در برابر پاکستان، در نشست قلب آسیا استقبال کرد. عبدالرئوف ابراهیمی رییس این مجلس گفت: "آقای غنی با این حرکت توانست درد مردم افغانستان از مداخلات پاکستان را بیان کند." آقای غنی...