غیرنظامیان در حال فرار از شهر موصل عراق هستند

غیرنظامیان در حال فرار از شهر موصل عراق هستند

گزارش‌ها از عراق می‌رساند که در نتیجه شدت گیری دامنه نبردها میان نیروهای عراقی و گروه‌ داعش، ده‌ها غیرنظامی در حال فرار از شهر موصل هستند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، جسد مردان، زنان و کودکان در خیابانی در منطقۀ...