چرا برخی افراد از موسیقی و آهنگ‌های غمگین لذت می‌برند؟

چرا برخی افراد از موسیقی و آهنگ‌های غمگین لذت می‌برند؟

برخی از انسان ها از موسیقی غمگین و آهنگ های عم انگیز لذت می برند و با گوش کردن چنین آهنگ های فاز سنگین آرامش می باند. در اینجا علت اینکه چرا بعضی از افراد از موسیقی غم‌انگیز لذت می‌برند را بیان خواهیم کرد. لذت ما از موسیقی...