موسیقی بتهوفن؛ چه چیز موسیقی را انقلابی می‌کند؟

موسیقی بتهوفن؛ چه چیز موسیقی را انقلابی می‌کند؟

واژه "انقلاب" همانند شعار در جشنواره امسال "موسیقی بتهوفن" در شهر بن آلمان سر زبان‌ها بود. اما بحث تنها درباره تاثیرات انقلاب بر موسیقی نبود بلکه دستاوردهای انقلابی خود موسیقی نیز بررسی شد. وقتی خانم صدا رودر، پیانو نواز...