موسسه چکاد در ولایت فراه ورکشاپ سه روزه برگزار کرد

موسسه چکاد در ولایت فراه ورکشاپ سه روزه برگزار کرد

ورکشاپ آگاهی دهی از سوی موسسه خدمات فرهنگی چکاد نو در ولایت فراه برای ٣٠ تن در سه ولسوالی جوین، شیب کوه و پشت رود به مدت سه روز برگزار شد. این ورکشاپ در سالون کنفرانس دفتر این موسسه برگزار شد. علی کلانتری هماهنگ کننده...